Электрические котлы

0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
1 726,30 руб.
0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
2 059,45 руб.
0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
1 908,02 руб.
0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
1 808,07 руб.
0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
1 568,81 руб.
0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
2 822,66 руб.
0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
4 818,50 руб.
0
Мощность
 • 1 кВт
 • 2 кВт
 • 3 кВт
 • 4 кВт
 • 5 кВт
 • 6 кВт
 • 8 кВт
 • 7 кВт
 • 8 кВт
 • 13 кВт
 • 9 кВт
 • 10 кВт
 • 13,5 кВт
 • 14 кВт
 • 11 кВт
 • 15 кВт
 • 12 кВт
 • 16 кВт
 • 17 кВт
 • 18 кВт
 • 19 кВт
 • 20 кВт
 • 21 кВт
 • 22 кВт
 • 23 кВт
 • 23 кВт
 • 24 кВт
 • 24,8 кВт
 • 25 кВт
 • 25,5 кВт
 • 26 кВт
 • 27 кВт
 • 27,5 кВт
 • 28 кВт
 • 28,5 кВт
 • 29 кВт
 • 29,2 кВт
 • 30 кВт
 • 32 кВт
 • 34 кВт
 • 34 кВт
 • 35 кВт
 • 35,9 кВт
 • 36 кВт
 • 38 кВт
 • 40 кВт
 • 42 кВт
 • 43 кВт
 • 44 кВт
 • 44,5 кВт
 • 45 кВт
 • 46 кВт
 • 48 кВт
 • 50 кВт
 • до 50 кВт
 • 52 кВт
 • 55 кВт
 • 60 кВт
 • 64 кВт
 • 65 кВт
 • 73 кВт
 • 75 кВт
 • 78 кВт
 • 80 кВт
 • 85 кВт
 • 89,5 кВт
 • 94 кВт
 • 95 кВт
 • 96,5 кВт
 • 100 кВт
 • до 100 кВт
 • 115 кВт
 • 120 кВт
 • 140 кВт
 • 150 кВт
 • 190 кВт
 • до 200 кВт
 • 220 кВт
 • 250 кВт
 • 260 кВт
 • 300 кВт
 • 320 кВт
 • 340 кВт
 • 360 кВт
 • 400 кВт
 • 420 кВт
 • 450 кВт
 • 495 кВт
 • 500 кВт
 • 600 кВт
 • 650 кВт
 • 700 кВт
 • 720 кВт
 • 730 кВт
 • 820 кВт
 • 850 кВт
 • 950 кВт
 • 1040 кВт
 • 1100 кВт
 • 1200 кВт
 • 1400 кВт
 • 1500 кВт
 • 1700 кВт
 • 1850 кВт
 • 1900 кВт
 • 2100 кВт
 • 1300 кВт
 • -
Цена:
4 573,19 руб.

Лидеры продаж

0
В наличии
2 183,62 руб.

Наиболее целесообразным является использование электрического котла в качестве водонагревателя в городской квартире или частном доме. Если же речь идет о параллельном отоплении помещения, то необходимо произвести точный расчет сравнительных характеристик электрического, газового, твердотопливного оборудования для выбора наиболее эффективного решения конкретно поставленной задачи.

Двухконтурный электрический котел для отопления частного дома станет выгодной покупкой в том случае, если стены, окна и крыша здания хорошо утеплены, иначе же расход на электроэнергию может оказаться разорительным.

Габариты, назначение, а также цена на электрический котел для дома зависят от типа устройства, его характеристик.

Три основных разновидности

 1. тэновые – работают по принципу обычного электрочайника;
 2. электродные – вода нагревается за счет собственного сопротивления протекающему сквозь нее электротоку;
 3. индукционные – тепло передается жидкости посредством нагрева ферромагнитных сплавов.

Характеристики

 • КПД. Все виды электрокотлов, электротэнов характеризуются приблизительно одинаковым КПД, который варьируется в пределах 95 – 98%;
 • количество контуров – 1 или 2;
 • способ монтажа – настенный или напольный;
 • мощность, кВт.

Преимущества:

 • конструктивная простота и удобство эксплуатации;
 • бесшумность;
 • отсутствие дымохода и расходного топлива;
 • высокий КПД;
 • простота монтажа и отсутствие особых требований к месту установки;
 • безопасность и экологичность.

К недостаткам следует отнести их полную зависимость от источника питания, а также финансовую нецелесообразность использования его в больших по площади и плохо утепленных помещениях.

Выбор электрического котла в качестве основного источника горячего водоснабжения и/или отопления должен быть экономически обоснован. Дать детальные рекомендации по типу, мощности, а также способу монтажа с учетом всех характеристик помещения может только специалист по теплотехнике. Обратившись к нашему инженеру, вы получите бесплатную консультацию по вопросам:

 • расчет необходимой мощности для отопления помещения заданных параметров;
 • рекомендации по грамотной установке;
 • советы по выбору в зависимости от условий эксплуатации прибора и ваших ваших ценовых предпочтений.

Звоните прямо сейчас и получите большую скидку на монтаж!